EntreShop&Magazine Tanker Fliser eller frihed? Et opråb mod den kedelige havekultur

Fliser eller frihed? Et opråb mod den kedelige havekultur

a close up of a red brick wall

Jeg er haveinteresseret. Jeg elsker at se grønne planter vokse og blomstre, at høre fugle synge og insekter summe, at dufte til jord og blomster, at smage på frugter og bær, at røre ved blade og grene. Jeg elsker at skabe et levende og mangfoldigt miljø i min have, hvor jeg kan nyde naturens skønhed og rigdom.

Men jeg er ikke alene. Overalt i landet er der andre haveejere, som deler min passion. De bruger tid og energi på at pleje deres haver, at plante og beskære, at vande og gøde, at lugte og binde. De har en fornemmelse for havens rytme og udvikling, og de respekterer dens egenart og diversitet.

Men vi er en truet art. For der er også en anden slags haveejere, som er ved at overtage. De, som ikke ser haven som et stykke natur, men som et stykke arkitektur. De, som ikke går op i planter og dyr, men i fliser og sten. De, som ikke vil have liv og variation, men orden og ensformighed.

De flisebelægger deres indkørsler haver med store, grå betonfliser i faste mønstre. De omkranser dem med lave, stramme hække af liguster eller bøg. De pynter dem med få, isolerede krukker med standardiserede stauder eller buske. De fjerner alt, hvad der kunne minde om ukrudt, mos, lav, svamp, alger eller andet, der kunne bryde det rene og sterile udtryk.

De kalder det moderne og minimalistisk. Jeg kalder det kedeligt og sjælløst.

For hvad er det egentlig, de opnår med deres flisehaver? Jo, de slipper for at slå græsset, luge bedene, rake løvet, klippe grenene og alle de andre haveopgaver, som de anser for besværlige og tidskrævende. Men de mister også alt det, som gør en have til en have: Den frodige vækst, den farverige blomstring, den liflige duft, den liflige lyd, den lækre smag, den bløde berøring.

De skaber et statisk og dødt rum, som ikke ændrer sig med årstiderne, som ikke tilbyder nogen sansemæssige oplevelser, som ikke bidrager til den biologiske mangfoldighed. De reducerer haven til et verandagulv, et parkeringsareal, et udstillingsvindue.

De ødelægger ikke kun deres egen haveglæde, men også andres. For deres flisehaver har konsekvenser for hele nabolaget og det omkringliggende landskab. De forringer jordens kvalitet og vandets balance, de forstyrrer fuglenes fødekæde og insekternes bestøvning, de forarmer planternes genetik og diversitet, de forværrer klimaets udfordringer og problemer.

De er med andre ord en trussel mod naturen og miljøet, som vi alle er afhængige af og ansvarlige for.

Se mere på nje-planteservice.dk

Derfor vil jeg gerne opfordre alle haveejere til at tænke sig om, før de lægger fliser i deres haver. Er det virkelig det, I ønsker jer? Er det virkelig det, I har brug for? Er det virkelig det, I vil ofre?

Eller kunne I måske forestille jer en anden slags have, en have som er mere grøn, mere levende, mere varieret, mere spændende, mere sjov, mere skøn?

En have som giver jer mere glæde, mere sundhed, mere fællesskab, mere mening?

En have som giver naturen mere plads, mere respekt, mere værdi, mere fremtid?

En have som giver frihed i stedet for fliser?

Skab et indbydende første indtryk

Related Post