EntreShop&Magazine Tanker Lad arkitekten hjælpe med at finde en smart planløsning

Lad arkitekten hjælpe med at finde en smart planløsning

Entreen er et mindre, men væsentligt rum i hjemmet. Det er her, både du og dine gæster bliver budt velkommen, og det er både det første og det sidste, du ser i dit hjem. Derfor betyder det meget, hvordan entreen er indrettet.

Det kan gøres på forskellige måder, selv om pladsen er trang. Ønsker du dig en entre, som er større eller anderledes i sin grundform, så kan det somme tider godt lade sig gøre. Her kan du med fordel have en arkitekt med indover.

Lad arkitekten udtænke og tegne den nye planløsning

En arkitekt kan se løsninger og muligheder – også i en plantegning, der umiddelbart ser ud til at ligge helt fast. Nogle gange er det ikke så meget, der skal til, for at vægge og rum kommer til at fungere smartere, andre gange er det en større omgang, der skal til.

Arkitekten kan studere den nuværende planløsning og beregne, hvordan det kunne gøres anderledes. Dit bidrag er at fortælle arkitekten om dine ønsker. Det er ikke sikkert, at de rent praktisk kan realiseres, men der kan nok laves en spændende løsning. Overlad det trygt til arkitekten at udarbejde et godt løsningsforslag til din nye entre.

Hvad kan lade sig gøre?

Det er ikke alt, der kan lade sig gøre, når rum og vægge skal ændres på. Men mange ting kan. Når det kor eksempel kommer til de bærende vægge, så skal de helst blive stående, hvor de står. I forhold til sådan noget som rørføring, så kan det somme tider godt lade sig gøre at lave en anden løsning, det kan dog være ret bøvlet.

Hvis din entre for eksempel skal gøres større eller have en anden form, så kræver det, at der tages noget plads fra de tilstødende rum. Medmindre du bor i eget hus, hvor løsningen eventuelt kan være en mindre tilbygning. Hvis det er en mulighed, så har arkitekten et større spillerum. Hvis ikke, så skal der nok blive lavet et godt forslag alligevel.

Hvis du henvender dig til Arkon i Køge, så vil der kunne udarbejdes et løsningsforslag til en anderledes planløsning. Lad arkitekten vide, hvilke ønsker du har, inden han/hun går i gang med arbejdet. Du kan blive overrasket over, hvor velfungerende sådan en løsning kan blive.

Med en flot og rummelig entre får du et indretningsmæssigt og stemningsmæssigt løft til din entre. Glæd dig til at se arkitektens læsningsforslag.

Related Post